Pracownicy Cetrum Doradztwa Budowlanego  LEX-BUD tworzą portal www.umowywbudownictwie.pl,  który   wchodzi w skład 
firmy TOP-INVESTOR.  Portal www.umowywbudownictwie.pl  stanowi kontynuację  dotychczasowych  działań firmy  PCE w
zakresie doradztwa budowlanego.
      
      Tematyka portalu  skupia się przede wszystkim na aktualnych problemach umów towarzyszących procesowi budowlanemu i
ich rozwiązywaniu. Podstawowym celem  portalu  jest pomoc merytoryczna uczestnikom precesu budowlanego formułowaniu 
warunków umów  występujących w budownictwie.
TOP_INVESTOR / Lex-Bud  desyponuje  bogatym zbiorem  wzorów umów, schmatów, opinii, interpretacji, opracowań
szkoleniowych dotyczących umów w budownictwie,  zwłaszcza umów  związnych z  realizacją  procesu budowlanego w rygorach 
aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Nasi doradcy/ eksperci   mogą  wspomóc  uczestników procesu budwoalnego w opracowywaniu  standardy umów   dla   potrzeb
indywidualnego klienta w sytuacjach, gdy  klient nie dysponuje dostosowanym do swoich potrzeb  rozwiązaniami albo brak w jego
jednostce osób mogących adaptować istniejące  standardy postępowania do konkretnych warunków jednostki.
Odbiorcą  naszych usług doradczych  są przede wszystkim inwestorzy jednostek publicznych i jednostki wykonawstwa
budowlanego ubiegające się o zamówienie publiczne i jej realizujące. Chcemy  jednak służyć  pomocą wszystkim uczestnikom
procesu budowlanego, zarówno uczestników  pochodzących z rynku budowalnego z sektora publicznego jak też prywatnego  
         Ekspertami/ doradcami  portalu www.umowywbudownictwie.pl  są doświadczeni inzynierowie ,prawnicy - zatrudnieni    w  
jednostkach  projektowania, wykonawstwa budowlanego a także w jednostkach organów władzy państwowej uczestniczący
aktywnie w  działaniach administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia procesu budowlanego.
        Doradcy portalu  od wielu lat  aktywnie uczestniczą w czynnościach zarządczych procesu budowlanego,  zapewniaja  obsługę
prawną   w przypadku, gdy spór wymaga aktywnego udziału prawnika w procesie negocjacyjnym lub sądowym.
          Nasi doradcy to także wybitni szkoleniowcy, trenerzy w zakresie zagadanień Prawa budowlanego, Prawa zamówień
publicznych, czy innych ustaw towarzyszących procesowi budowlanemu. Na ich koncie są  setki  szkoleń, u niektórych
wykładowców nawet  tysiące szkoleń, zjazdów, konferencji w ww. zagadnieniach.

Zapraszam do skorzystania z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów,  doradców, szkoleniowców !


mgr inż. Mirosław Żyznowski


                                                    
                                                  


 
Siedziba  - Sala wykładowa
[strona główna ][o portalu][forum][współpraca ][kontakt]
standardy  wzory umów przepisy  orzecznictwo  publikacje 
O portalu
      TOP-INVESTOR
    
  www.top-investor.pl
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl