Siedziba  - Sala wykładowa
standardy  wzory umów przepisy  orzecznictwo  publikacje 
Wzory umów - w budownictwie występuje wiele  rodzajów umów.  W przypadku robót budowlanych zlecanych w rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych może wystąpić wiele umów, w których należy uwzględnić regulacje wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Poniżej przykładowe rodzaje umów towarzyszących relizacji  procesu budowalnego w rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych. Poniżej rodzaje umów wystepujących w systemie zamówień publicznych związanych z procesem budowlanym po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22.czerwca 2016 r. Po zamianach do ustawy znika umowa o zaroboty uzpełniające oraz konieczność zawierania umów o roboty
i usługi dodatkowe. Na rynku zamówień prywatnych ww. umowy mogą być stosowane wg uznania inwestora. 

[strona główna ][o portalu][forum][współpraca ][kontakt]
[więcej >>]
Wzór - umowa o zastępstwo inwestycyjne
Wzór - umowa o wykonanie usługi inżyniera kontraktu
Wzór - umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki

Wzór - umowa o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wzór - umowa ramowa o roboty budowlane
Wzór - umowa o wykonanie robót budowlanych
Wzór - umowa o zaprojektowanie i wykonanie  robót budowlanych 
Wzór - umowa o wykonanie prac przedprojektowych
Wzór - umowa o wykonanie prac projektowych
Wzór - umowa o wykonanie czynności kierownika budowy
Wzór - umowa o koncesji na roboty  budowlane
Wzór - umowa o partnerstwo publiczno -prywatne
2012 © Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl